La sexualitat abarca totes les dimensions com a éssers humans que som: el cos, el cap, el cor, i també la nostra espiritualitat.

A més, és un aspecte que ens construeix com a persones al llarg de la nostra vida, que té múltiples nivells d’expressió i que és present des de que neixem fins que ens morim.

Hi ha moltes maneres de viure i expressar una sexualitat sana i apropiada, i cada un de noltros anem experimentant etapes diferents segons la circumstància personal (edat, moment afectiu, decisions espirituals, etc).

Per viure una sexualitat responsable hem de gaudir, des de joves, d’una bona informació de tots els nivells implicats, de bons exemples socials, i, encara més important, d’un model coherent, amorós i natural de la relació afectiva i sexual dels nostres pares.

Ens podem demanar quins d’aquests aspectes poden ser millorables, i quins d’ells poden dependre d’una actitud responsable de noltros, com a pares.

Demanar i exigir a les escoles, a instàncies oficials, que la informació sigui completa i apropiada a cada edat, i, si tenim dubtes, demanar als responsables de donar-la, que ens expliquin bé quins són els continguts i la forma de transmetre’ls.

Observar quins models socials són presents a la nostra vida qüotidiana, quins programes de TV veim, quines revistes compram, de quines persones de rellevància xerram quan esteim a taula, quins jocs d’ordenador tenen els nostres fills, a quins continguts tenen accés a travésd’Internet i durant quant de temps a la setmana…

I el més important, quina classe de relació afectiva i sexual tenim amb la nostra parella (sigui o no, el pare o la mare dels nostres fills), per tant, quin mirall tenen on mirar-se: som carinyosos i ho demostram de forma continuada?, xerram entre noltros del que sentim? (encara que no sempre sigui fàcil), vivim amb naturalitat la relació amb el nostre cos?, seguim enamorats? (amb l’evolució natural del pas dels anys), compartim activitats, a la vegada que gaudim d’espais propis?, esteim satisfets de la nostra vida?.

Si responem amb sinceritat a aquestes qüestions, i inclús esteim disposats a canviar allò que millori el nostre nivell de satisfacció i coherència personal, podem pensar que esteim oferint als nostres fills, i als joves en general, una bona base per a què puguin gaudir d’una sexualitat sana i responsable, on siguin conscients de les conseqüències dels seus actes, damunt la seva vida present i futura, i damunt de la vida dels altres. I a més, estiguin disposats a basar les seves decisions en raons, no només de plaer, sinó de vinculació afectiva i espiritual, perquè és el que veuen al seu voltant.

Llúcia Mir

Revista “Arros amb salseta”, febrer 2011

Tagged with: